تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

بدون خلاصه ویرایش
{{دست نگهدار}}
'''متن ضخیم'''{{حذف سریع|حق تکثیر}}
{{رده‌بندی‌نشده}}
۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ [[محمود احمدی‌نژاد|رئیس جمهور احمدی‌نژاد]] دستور سرشماری هفتمین طرح عمومی نفوس و مسکن را در سراسر کشور اعلام کرد. این طرح که در گذشته هر ۱۰ سال یکبار انجام می‌شد طبق مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۸۶ هر ۵ سال یکبار انجام شود.
سرشماری نفوس ‌۱۳۳۵ نخستین سرشماری عمومی نفوس کشور بود و درآن تمامی افراد کشور شمارش شدند. در سال ۱۳۹۰ هم این طرح برای ۲۰ روز در سراسر کشور اجرا شد.
متوسط نرخ رشد جمعیت سالانه در سال ۹۰ معادل ۱٫۳ درصد بوده است که این رقم در سرشماری سال ۸۵ معادل ۱٫۶ درصد بوده است این در حالی است که پیش بینی مرکز آمار رقم ۱٫۴۷ درصد بوده است بنابراین پیش بینی مرکز آمار محقق نشد.
<ref>http://www.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=1487531</ref>
===بعد و تهدادتعداد خانوار===
بعد خانوار ایرانی (تعداد نفرات در هر خانوار ایرانی) را بر اساس سرشماری ۹۰ را معادل ۳٫۶ نفر بود که این رقم مطابق پیش بینی مرکز آمار بوده است این در حالی است که بعد خانوار بر اساس سرشماری سال ۸۵ معادل ۴ نفر و در سرشماری سال ۷۵ معادل ۴٫۴ نفر بوده است.
کاهش ۴ دهم درصدی بعد خانوار در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ طی ۵ سال اتفاق افتاده است اما کاهش ۴ دهم درصدی بعد خانوار در سال ۸۵ نسبت به سرشماری سال ۷۵ طی ۱۰ سال اتفاق افتاده است.
 
{{پانویس}}
 
[[رده:سرشماری‌های عمومی ایران]]