تفاوت میان نسخه‌های «سامانه غیرخطی»

بدون خلاصه ویرایش
== تعریف ==
در ریاضیات، تابع خطی <math>f(x)</math> در جایی تعریف میشود که هر دو شرایط ذیل را برآورده کند:
*جمع پذیری،پذیری: <math>\textstyle f(x + y)\ = f(x)\ + f(y);</math>
*همگن بودن،بودن: <math>\textstyle f(\alpha x)\ = \alpha f(x).</math>
 
== دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل معمولی درجهٔ اول ==
۱۶

ویرایش