تفاوت میان نسخه‌های «سامانه غیرخطی»

بدون خلاصه ویرایش
*جمع پذیری: <math>\textstyle f(x + y)\ = f(x)\ + f(y)</math>
*همگن بودن: <math>\textstyle f(\alpha x)\ = \alpha f(x)</math>
(جمع پذیری دلالت بر همگن بودن به اضاء هر مقدار عدد گویا برای ضریب ''α''، و برای توابع پیوسته، به اضای هر مقدار عدد حقیقی برای ''α'' دارد. به اضای یک عدد مختلط برای ''α''، خاصیت همگنی از جمع پذیری پیروی نمیکند؛ بعنوان مثال، یک تابع ضد-خطی [[Antilinear map|anti-linear map]] قابلیت جمع پذیری دارد ولی همگن نیست.
 
== دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل معمولی درجهٔ اول ==
۱۶

ویرایش