مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{اقتصاد اسلامی}}
'''مضاربه''' قراردادی است که بینمیان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد بپردازدپرداخته و در مقابلبرابر آن به نسبت درصدی در منافعسود با وی شریک باشدمی‌شود که البته اگر سودی عایدبدست گرددآید آن را با صاحبدارنده مال طبقبرپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما اگرآن عملیاتسرمایه تجاریگذاری منجر به ضررزیان گردد تنها صاحبدارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه عاملکارپرداز می‌گردد، همان تلاشکوشش و اقدامات بی‌نتیجهبی‌نتیجه‌است. است.هرگاه عاملکارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.<br />{{سخ}}
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایهسرمایه‌است. است.در غیر این صورتسرمایهصورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.<br />{{سخ}}
[[علامه حلی]] در کتاب «شرایع» می‌نویسد:هر گاه عامل سرمایه‌ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.
{{مباحث اسلام}}
 
* اقتصاد ما، سید محمد باقر صدر ٬جلد دوم.
* مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، داراب نبی‌زاده، انتشارات نور علم ۱۳۸۵.
* [http://ar.financialislam.com/15711583160815751578-15751604158716081602-1575160416051575160416101577.html أدوات السوق الماليةالمالیة الإسلاميةالإسلامیة ]
 
[[رده:اقتصاد اسلامی]]