باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[رده:درگذشتگان ۱۳۸۶]]
[[رده:روحانیان شیعه اهل ایران]]
[[رده:نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسیرهبری]]
[[رده:مدفونان در آرامگاه خمینی]]