باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{نهضت ملی‌شدن نفت}}
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژانویه|روز=۱|سال=۲۰۱۲|چند = ۵}}
 
در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش، علیه [[محمد مصدق]] توطئه کردند تا او را از بین ببرند.