تفاوت میان نسخه‌های «سامانه غیرخطی»

 
== معادلات جبری غیر خطی ==
معادلات جبری غیر خطی، که معادلات [[چندجمله ای]] هم خوانده میشوند، با مساوی صفر قراردادن چند جمله ای تعیین میشوند. بعنوان مثال
 
:<math>x^2 + x - 1 = 0\,.</math>
برای یک معادله چندجمله ای، الگوریتم ریشه یابی جهت حل معادله قابل استفاده میباشد. (برای مثال، مجموعه ای از مقادیر برای متغیرها که شرایط معادله را برآورده میکند). هرچند که، سیستمهای معادلات جبری پیچیده هستند؛ مطالعه آنها انگیزه ایست برای [[هندسه جبری]]، که شاخه ای دشوار از ریاضیات مدرن میباشد.
 
== دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل معمولی درجهٔ اول ==
۱۶

ویرایش