باز کردن منو اصلی

تغییرات

خرابکاری 130.255.200.110 به نسخهٔ 4362601 Zeerak واگردانده شد.
در میدان مخبرالدوله (استقلال‌)، در چهار طرف میدان، سه نوع معماری از دوره‌های مختلف وجود دارد. بناهای آجری ضلع غربی میدان مربوط به دوران قاجاریه است‌. انتشارات امیرکبیر در ضلع جنوب شرقی ساختمانی با مشخصات دوره پهلوی است‌. بنای دیگر که تاریخ ۱۹۳۱م، را نشان می‌دهد، با کتیبه کاشی‌کاری شده نام هامبارسوم سرکیسیان را برروی خود دارد که معلوم نیست او چه شخصیت و جایگاهی داشته است‌.
 
از مخبرالدوله به سمت بهارستان، مختص [http://www.zarsara.com/ کتاب فروش‌]هافروش‌ها و چاپ‌خانه‌ها است‌. اولین کتاب‌فروشی این منطقه ابن‌سینا نام داشت که متعلق به شاه‌زادگان قاجاری است و بعد کتاب‌فروشی سیروس که در سال ۱۳۱۶ ه. ش، دایر شد که در حال حاضر توسط حاج ابوالفضل و حاج احمد افجه‌ای، فرزندان آن شخص، اداره می‌شود و بیش‌تر به فروش کتاب‌های علمی و فرهنگی خاص و مربوط به دوران قدیم و جدید مشغول هستند. سپس کتاب‌فروشی‌های اقبال و ناصرخسرو در سال۱۳۳۳، و سنایی درسال ۱۳۴۷ و امیرکبیر درسال ۱۳۶۰، افتتاح شدند و این رقم به مرور زمان به ۲۸ کتاب‌فروشی رسید. اما متأسفانه بنا به دلایلی بعضی از این کتاب‌فروشی‌ها به فروشگاه([http://www.zarsara.com/WebSiteEShopBuilder.aspx فروشگاه ساز]) کارت‌های گوناگون و از سال۱۳۷۰ به بعد، این منطقه به بورس کارت‌های عروسی و مراسم‌های دیگر تبدیل شده است‌.
 
[[رده:خیابان‌های تهران|جمهوری اسلامی]]