احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''احکام دینی''' آندسته از [[تعالیم دینی]] که دستورات و مسائل عملی فردی و اجتماعی شامل: گفتار،[[عبادات]] رفتار،و معاشرتتعاملات واجتماعی قراردادهای(مقررات مردمدینی) را در برمی گیرد.
تعالیم دینی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند.
* اعتقادات فکری