تفاوت میان نسخه‌های «فرایند تصادفی»

* [[نظام‌الدین فقیه]], [[سیستم‌های پویا]]: اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-417461.aspx سیستمهای پویا: اصول و تعیین هویت]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794836W/System_Dynamics System Dynamics: Principles and Identification]</ref>
* [[نظام‌الدین فقیه]], مبانی [[شبیه‌سازی]] [[سیستمها]] ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-570351.aspx مبانی شبیه‌سازی سیستمها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794839W/Fundamentals_of_System_Simulation Fundamentals of System Simulation]</ref>
* [23] [[نظام‌الدین فقیه]], [[مهندسی]] [[نگهداری و تعمیرات|تعمیرات و نگهداری]] <ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-642636.aspx مهندسی تعمیرات و نگهداری]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794846W/Maintenance_Engineering Maintenance Engineering]</ref>
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس