تفاوت میان نسخه‌های «سده ۱ (قمری)»

←‏رویدادها: تصحیح اعداد / در خواست مدرک
(-امام و حضرت)
(←‏رویدادها: تصحیح اعداد / در خواست مدرک)
=== در مناطق اسلامی ===
 
* [[۲9۲۹ صفر]] سال [[۱ (قمری)|۱]]: یکشنبه [[۲۳ شهریور]] سال [[۱]] خورشیدی؛ نقشه‌ٔ مخالفان [[محمد]] برای قتل وی
 
* [[۱ ربیع‌الاول]] سال [[۱ (قمری)|۱]]: دوشنبه ۲۴ شهریور سال اول خورشیدی؛ هجرت محمد از [[مکه]] به [[مدینه]]؛ که به عنوان مبدأ گاهشماری‌های [[هجری قمری]] و [[هجری شمسی]] برگزیده شد.
* ۱۲ ربیع‌الاول ۱ قمری: آدینه ۴ مهر سال اول خورشیدی؛ ورود رسول اللّه به مدینه و برپایی اولین نماز آدینه
 
* ۱۰ رمضان ۱ قمری: آدینه ۲9۲۹ اسفند سال اول خورشیدی؛ بستن پیمان برادری میان یاران پیامبر و نیز میان پیامبر و علی بن ابی طالب
 
* اول ربیع‌الاول ۲ قمری: آدینه ۱۳ شهریور سال دوم خورشیدی؛ سریهٔ عبیدة بن حارث
* اول ذی‌الحجه ۲ قمری: آدینه ۷ خرداد ۳ خورشیدی؛ ازدواج علی بن ابی‌طالب و فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام
 
* 9۹ ذی‌الحجه ۲ قمری: شنبه ۱۵ خرداد ۳ خورشیدی؛ اعلام مسدودشدن همهٔ درهایی که به سوی مسجد مدینه باز می‌شوند جز در خانهٔ علی بن ابی‌طالب و همسرش
 
* ۲۰ صفر ۳ قمری: یکشنبه ۲۴ مرداد ۳ خورشیدی؛ واقعهٔ بئر معونه و کشتار مبلغان اسلام به دست مشرکان
* ۲۲ ربیع‌الاول ۴ قمری: یکشنبه ۱۳ شهریور ۴ خورشیدی؛ غزوهٔ بنی‌نضیر
 
* ۲9۲۹ ربیع‌الثانی ۴ قمری: سه‌شنبه ۱9۱۹ مهر ۴ خورشیدی؛ درگذشت زینب بنت خزیمة از همسران پیامبر
 
* ۳ شعبان ۴ قمری: چهارشنبه ۲۱ دی ۴ خورشیدی؛ تولد [[حسین بن علی]]
* ۶ شوال ۸ قمری: شنبه ۱۰ بهمن ۸ خورشیدی؛ غزوهٔ حنین
 
* اول محرم 9۹ قمری: آدینه ۳ اردیبهشت 9۹ خورشیدی؛ صدور فرمان زکات
 
* ۱۰ جمادی‌الاول 9۹ قمری: شنبه، ۶ شهریور 9۹ خورشیدی؛ قتل خسروپرویز به دست پسرش شیرویه
 
* اول رجب 9۹ قمری: یکشنبه ۲۵ مهر 9۹ خورشیدی؛ غزوهٔ تبوک
 
* ۴ ذی‌الحجه 9۹ قمری: چهارشنبه ۲۵ اسفند 9۹ خورشیدی؛ عزل ابوبکر از ابلاغ سوره برائت به مراسم حج از سوی پیامبر به دستور الهی و اعزام علی بن ابی طالب برای این مأموریت{{مدرک}}
 
* ۲۴ ذی‌الحجه 9۹ قمری: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۰ خورشیدی؛ داستان مباهله میان پیامبر اسلام و کشیشان مسیحی
 
* ۲۵ ذی‌القعده ۱۰ قمری: شنبه ۵ اسفند ۱۰ خورشیدی؛ حرکت پیامبر از مدینه برای آخرین حج
* ۱۸ ذی‌الحجه ۱۰ قمری: دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۰ خورشیدی؛ حادثهٔ غدیر خم
 
* ۲۴ ذی‌الحجه ۱۰ قمری: یکشنبه ۵ فروردین ۱۱ خورشیدی؛ نزول آیهٔ ولایت (پس از ماجرای بخشیدن انگشتر توسط علی بن ابی‌طالب به یک مستمند){{مدرک}}
 
* ۱۵ محرم ۱۱ قمری: یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۱ خورشیدی؛ ورود نمایندگان تیرهٔ نخع به [[مدینه]] و گرایش آن تیره به اسلام
 
* ۲۷ صفر ۱۱ قمری: یکشنبه ۶ خرداد ۱۱ خورشیدی؛ کشته شدن اسود عنسی (مدعی نبوت در یمن) به دست فرماندار ایرانی یمن، حرکت اسامة بن زید (سردار ۱9۱۹ ساله) برای نبرد با روم از مدینه.
 
* ۲۸ صفر ۱۱ قمری: دوشنبه ۷ خرداد ۱۱ خورشیدی؛ درگذشت پیامبر اسلام
* ۲۸ جمادی‌الاولی ۱۳ قمری: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳ خورشیدی؛ جنگ اجنادین و پیروزی مسلمانان بر رومیان
 
* ۶ جمادی‌الآخر ۱۳ قمری: یکشنبه ۱9۱۹ مرداد ۱۳ خورشیدی؛ آغاز بیماری ابوبکر بن ابی‌قحافه
 
* ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳ قمری: ۲۷ مرداد ۱۳ خورشیدی؛ جنگ یغوث بین مسلمانان و رومیان و نزدیک نهر تیبیریه دمشق
* ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳ قمری: آدینه ۳۱ مرداد ۱۳ خورشیدی؛ جنگ مرج صُقّر در سوریه
 
* ۱9۱۹ جمادی‌الثانی ۱۳ قمری: یکشنبه اول شهریور ۱۳ خورشیدی؛ آغا زمحاصرهٔ دمشق
 
* ۱9۱۹ رجب ۱۳ قمری: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳ خورشیدی؛ در این ماه فتح دمشق به دست مسلمانان رخ داد
 
* ۲۱ رجب ۱۳ قمری: سه‌شنبه اول مهر ۱۳ خورشیدی؛ آغاز عملیات تعقیب رومی‌های فراری از دمشق توسط مسلمانان موسوم به نبرد مرج الدیباج
* سوم محرم ۲۴ قمری: سه‌شنبه ۲۱ آبان ۲۳؛ خلافت عثمان بن عفان اموی
 
* ۲۸ ربیع‌الاول ۳۱ قمری: آدینه ۲9۲۹ آبان ۳۰ خورشیدی؛ قتل یزدگرد و انقراض دولت ساسانی
 
* اول ذی‌الحجة ۳۱ قمری: شنبه ۲۶ تیر ۳۱؛ در این ماه ابوذر غفاری در تبعید ربذه درگذشت.
* ۱۸ ذی‌الحجه ۳۵ قمری: آدینه ۳۰ خرداد ۳۵ خورشیدی؛ قتل خلیفه عثمان بن عفان به دست انقلابیون مصر و عراق؛ بیعت مردم با علی بن ابی‌طالب
 
* اول ربیع‌الاول ۳۶ قمری: یکشنبه 9۹ شهریور ۳۵ خورشیدی؛ نامهٔ معاویه به علی بن ابی‌طالب مبنی بر سرپیچی
 
* ۲9۲۹ ربیع‌الاول ۳۶ قمری: حرکت علی از مدینه به سمت بصره برای جنگ جمل
 
* ۱۵ جمادی‌الاخر ۳۶ قمری: آدینه ۲۱ آذر ۳۵ خورشیدی؛ جنگ جمل و قتل طلحة بن عبیداللّه و زبیر بن عوام
* ۷ صفر ۳۷ قمری: سه‌شنبه ۶ مرداد ۳۶؛ آغاز مرحلهٔ نبرد سراسری میان دوسپاه علی ومعاویه در صفین
 
* 9۹ صفر ۳۷ قمری: پنجشنبه ۸ مرداد ۳۶؛ نبرد شبانه‌روزی در صفین مشهور به نبرد لیلة‌الهریر؛ قتل عمار بن یاسر
 
* ۱۰ صفر ۳۷ قمری: آدینه 9۹ مرداد ۳۶؛ بالا رفتن قرآن بر نیزه‌های اردوی معاویه و تحمیل حکمیت بر علی بن ابی‌طالب، توقف نبرد صفین
 
* ۱۳ صفر ۳۷ قمری: دوشنبه ۱۲ مرداد ۳۶؛ امضای قرارداد حکمیت بین علی بن ابی‌طالب و معاویة بن ابوسفیان
* ۱۳ شوال ۳۷ قمری: شنبه ۷ فروردین ۳۷؛ خروج خوارج از کوفه به سمت نهروان
 
* 9۹ صفر ۳۸ قمری: سه‌شنبه ۲9۲۹ تیر ۳۷؛ نبرد نهروان بین علی بن ابی‌طالب و خوارج
 
* ۱۰ جمادی‌الاولی ۳۸ قمری: یکشنبه ۲۵ مهر ۳۷؛ شکست فرماندار علی در مصر، محمد بن ابی‌بکر و سقوط مصر به دست سپاه معاویه به فرماندهی عمروعاص؛
* ۱۵ جمادی‌الاولی ۳۸ قمری: آدینه ۳۰ مهر ۳۷؛ دستگیری و اعدام محمد بن ابی‌بکر به دستور عمروعاص
 
* ۵ شعبان ۳۸ قمری: یکشنبه ۱9۱۹ دی ۳۷؛ تولد علی بن الحسین مشهور به زین العابدین
 
* ۲۰ شعبان ۴۰ قمری: سه‌شنبه ۱۱ دی ۳9؛۳۹؛ ورود [[ابن ملجم مرادی]] به کوفه برای قتل علی بن ابی‌طالب
 
* ۱9۱۹ رمضان ۴۰ قمری: سه‌شنبه 9۹ بهمن ۳9؛۳۹؛ ضربت خوردن علی بن ابی‌طالب در مسجد کوفه به دست ابن ملجم مرادی
 
* ۲۱ رمضان ۴۰ قمری: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۳9؛۳۹؛ درگذشت علی‌بن ابی‌طالب در کوفه
 
* ۲۵ ربیع‌الاول ۴۱ قمری: پنجشنبه ۱۰ مرداد ۴۰ قمری: امضای قرارداد صلح حسن بن علی با معاویة بن ابوسفیان، آغاز دولت بنی‌امیة
* اول جمادی‌الاولی ۴۱ قمری: پنجشنبه ۱۴ شهریور ۴۰ قمری: ورود معاویه به شهر کوفه
 
* ۲۸ صفر ۵۰ قمری:‌ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۴9؛۴۹؛ درگذشت حسن بن علی
 
* سوم صفر ۵۷ قمری: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۵۵؛ تولد محمد بن علی مشهور به الباقر
 
* ۱۵ رجب ۶۰ قمری: شنبه ۴ اردیبهشت ۵9؛۵۹؛ درگذشت خلیفه معاویة بن ابی‌سفیان اموی و جانشینی پسرش یزید بن معاویه
 
* ۲۲ رجب ۶۰ قمری: شنبه [[۱۱ اردیبهشت]] [[۵9۵۹]]؛ بیعت مردم شام با یزید بن معاویه
 
* ۲۸ رجب ۶۰ قمری: آدینه ۱۷ اردیبهشت ۵9۵۹ خورشیدی؛ خروج شبانهٔ حسین از مدینه به مکه
 
* ۳ شعبان ۶۰ قمری: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۵9؛۵۹؛ ورود حسین به مکه
 
* اول رمضان ۶۰ قمری: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۵9؛۵۹؛ کسوف
 
* ۱۰ رمضان ۶۰ قمری: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۵9؛۵۹؛ وصول نخستین نامه‌های دعوت کوفیان از حسین
 
* ۱۲ رمضان ۶۰ قمری: شنبه ۲9۲۹ خرداد ۵9؛۵۹؛ وصول صد وپنجاه دعوتنامهٔ دیگر از سوی کوفیان به نزد حسین
 
* ۱۴ رمضان ۶۰ قمری: دوشنبه ۳۱ خرداد ۵9؛۵۹؛ وصول چندهزار امضا از کوفه به مکه مبنی بر دعوت از حسین
 
* ۱۵ رمضان ۶۰ قمری: سه‌شنبه اول تیر ۵9؛۵۹؛ آغاز سفر مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه برای بیعت گرفتن از کوفیان، خسوف کامل
 
* ۵ شوال ۶۰ قمری: دوشنبه ۲۱ تیر ۵9؛۵۹؛ ورود مسلم بن عقیل به کوفه
 
* ۱۱ ذی‌القعده ۶۰ قمری: دوشنبه ۲۵ مرداد ۵9؛۵۹؛ ارسال نامهٔ مسلم بن عقیل به حسین مبنی بر آمادگی مردم کوفه و مساعد بودن اوضاع شهر کوفه برای قیام
 
* ۷ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: شنبه ۲۰ شهریور ۵9؛۵۹؛ دستگیری هانی بن عروه رئیس قبیلهٔ مذحج و میزبان مسلم بن عقیل به دستور عبیداللّه بن زیاد
 
* ۸ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: یکشنبه ۲۱ شهریور ۵9؛۵۹؛ خروج حسین بن علی از مکه به سوی کوفه؛ قیام مردم کوفه به رهبری مسلم بن عقیل علیه فرماندار عبیداللّه بن زیاد (گماشتهٔ امویان) و شکست قیام
 
* 9۹ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: دوشنبه ۲۲ شهریور ۵9؛۵۹؛ دستگیری مسلم بن عقیل و اعدام مسلم بن عقیل و هانی‌بن عروه به دستور عبیداللّه بن زیاد فرماندار دولت اموی در کوفه
 
* ۲۰ ذی‌الحجة ۶۰ قمری: آدینه ۲ مهر ۵9؛۵۹؛ ورود کاروان حسین به منطقهٔ فید در عراق
 
* ۲۲ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: یکشنبه ۴ مهر ۵9؛۵۹؛ اعدام میثم تمار از شیعیان کوفه به دستور عبیداللّه بن زیاد
 
* ۲۶ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: پنجشنبه ۸ مهرماه ۵9؛۵۹؛ کاروان حسین در منطقهٔ زرود؛ همراه شدن زهیر بن قین با کاروان حسین؛ رسیدن خبر قتل مسلم و هانی به حسین
 
* ۲۷ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: آدینه 9۹ مهرماه ۵9؛۵۹؛ رسیدن سپاه حر بن یزید ریاحی از سوی عبیداللّه بن زیاد به کاروان حسین
 
* ۲۸ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: شنبه ۱۰ مهرماه ۵9؛۵۹؛ رسیدن خبر قتل عبداللّه بن یقطر برادر شیری حسین و قاصد او به کوفه؛ حسین از منطقهٔ عذیب الهجانات عبور می‌کند
 
* اول محرم ۶۱ قمری: دوشنبه ۱۲ مهر ۵9؛۵۹؛ توقف شبانهٔ کاوران [[حسین]] در منزلگاه‌ِ بنی‌مقاتل
 
* دوم محرم ۶۱ قمری: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۵9؛۵۹؛ ورود کاروان حسین بن علی به کربلا
 
* سوم محرم ۶۱ قمری: چهارشنبه ۱۴ مهر ۵9؛۵۹؛ ورود سپاه عمر بن سعد به [[کربلا]]
 
* ۶ محرم ۶۱ قمری: شنبه ۱۷ مهر ۵9؛۵۹؛ افزایش قوای عمر بن سعد به بیست هزار نفر؛ حملهٔ گروهان‌هایی از لشکر عمر بن سعد به دهات بنی‌اسد در نزدیکی کربلا برای جلوگیری از پیوستن عشایر اطراف به حسین
 
* ۷ محرم ۶۱ قمری: یکشنبه ۱۸ مهر ۵9؛۵۹؛ صدور دستور منع آب از اردوگاه حسینی به فرمان عبیداللّه بن زیاد
 
* ۸ محرم ۶۱ قمری: دوشنبه ۱9۱۹ مهر ۵9؛۵۹؛ درگیری شبانه و بدون تلفات ۳۰ تن از یاران حسین با نگهبانان رودخانه به منظور به دست آوردن آب؛ ملاقات شبانهٔ حسین بن علی با عمر بن سعد
 
* 9۹ محرم ۶۱ قمری: سه‌شنبه ۲۰ مهر ۵9؛۵۹؛ ورود شمر به کربلا با دستور حمله‌ از سوی عبیداللّه بن زیاد؛ محاصره کامل اردوی حسینی
 
* ۱۰ محرم ۶۱ قمری: چهارشنبه ۲۱ مهر ۵9؛۵۹؛ عاشورای حسینی
 
* ۱۱ محرم ۶۱ قمری: پنجشنبه ۲۲ مهر ۵9؛۵۹؛ انتقال کاروان اسیران کربلا به کوفه؛ تدفین اجساد کشته‌شدگان سپاه عمر بن سعد توسط سپاهیان و سپس حرکت سپاه به سوی کوفه
 
* ۱۲ محرم ۶۱ قمری: آدینه ۲۳ مهر ۵9؛۵۹؛ ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه؛ تدفین پیکر حسین بن علی اجساد کشته‌شدگان سپاه حسین توسط عشایر بنی‌اسد
 
* ۱۳ محرم ۶۱ قمری: شنبه ۲۴ مهر ۵9؛۵۹؛ قتل عبداللّه بن عفیف کندی به دستور عبیداللّه بن زیاد به خاطر اعتراضش به فاجعهٔ کربلا
 
* ۱۵ محرم ۶۱ قمری: دوشنبه ۲۶ مهر ۵9؛۵۹؛ ارسال کاروان اسیران کربلا به دمشق
 
* اول صفر ۶۱ قمری: چهارشنبه ۱۲ آبان ۵9؛۵۹؛ ورود اسیران کربلا به دمشق (مرکز خلافت اموی)
 
* ۵ صفر ۶۱ قمری: یکشنبه ۱۶ آبان ۵9؛۵۹؛ درگذشت رقیه دختر حسین بن علی در دمشق
 
* ۲۰ صفر ۶۱ قمری: دوشنبه اول آذر ۵9؛۵۹؛ نخستین اربعین حسینی که با زیارت قبر حسین توسط جابر بن عبداللّه انصاری از یاران کهنسال پیامبر برگزار می‌شود
 
* ۱۵ رجب ۶۲ قمری: یکشنبه ۱۳ فروردین ۶۱؛ درگذشت زینب دختر علی و خواهر حسین از بازماندگان حادثهٔ کربلا
* ۲۶ ذی‌الحجة ۶۳ قمری: چهارشنبه ۷ شهریور ۶۲؛ آغاز نبرد میان سپاه یزید بن معاویه به فرماندهی مسلم بن عقبه و نیروهای شورشی و معترض مدینه
 
* ۲۸ ذی‌الحجه ۶۳ قمری: آدینه 9۹ شهریور ۶۲؛ واقعهٔ حره و قتل عام مردم مدینه به دست سپاه یزید بن معاویه به فرماندهی مسلم بن عقبه
 
* ۲۳ محرم ۶۴ قمری: دوشنبه ۲ مهر ۶۲؛ درگذشت مسلم بن عقبه فرماندهٔ سپاه یزید در مسیر حرکت به مکه برای سرکوبی شورش عبداللّه بن زبیر. حصین بن نمیر جانشین او می‌شود.
* ۲۶ محرم ۶۴ قمری: پنجشنبه ۵ مهر ۶۲؛ آغاز محاصره مکه به دست سپاهیان [[یزید]] (به فرماندهی حصین بن نمیر) به منظور سرکوب عبداللّه بن زبیر
 
* اول ربیع‌الاول ۶۴ قمری: چهارشنبه 9۹ آبان ۶۲؛ کشته شدن مسور بن مخرمة‌ در خانه خدا
 
* سوم ربیع‌الاول ۶۴ قمری: آدینه ۱۱ آبان ۶۲؛ سنگباران شهر مکه با منجنیق‌های آتشین توسط سپاه یزید به فرماندهی حصین بن نمیر؛ سوزانده شدن خانهٔ خدا
* ۱۴ ربیع‌الاول ۶۴ قمری: سه‌شنبه ۲۲ آبان ۶۲؛ درگذشت یزید بن معاویه و جانشینی پسرش معاویة بن یزید
 
* اول ربیع‌الثانی ۶۴ قمری: آدینه 9۹ آذر ۶۲؛ رسیدن خبر مرگ یزید به سپاهیانش در مکه؛ پایان محاصره‌ وسنگباران مکه؛ بازگشت سپاهیان یزید به دمشق و بیعت مردم مکه با عبداللّه بن زبیر به عنوان خلیفهٔ مسلمین
 
* ۲۵ ربیع‌الثانی ۶۴ قمری: شنبه ۳ آذر ۶۲؛ استعفای معاویة بن یزید. مروان بن حکم اموی به طور موقت قدرت را به دست می‌گیرد.
* ۲۳ جمادی‌الاولی ۶۵ قمری: پنجشنبه ۱۸ دی ۶۳؛ افزایش ۸ هزار نیروی کمکی به سپاه امویان؛ ادامه نبرد بین سپاه توابین وسپاه امویان
 
* ۲۴ جمادی‌الاولی ۶۵ قمری: آدینه ۱9۱۹ دی ۶۳؛ شکست توابین به دست عبیداللّه بن زیاد فرماندهٔ کل نیروهای اموی؛ کشته شدن سران توابین و سلیمان بن صرد در جریان جنگ؛ نجات‌یافتگان به سمت کوفه می‌روند.
 
* ۳ رمضان ۶۵ قمری: پنجشنبه ۲۷ فروردین ۶۴؛ درگذشت [[مروان بن حکم]] خلیفهٔ امویان؛ جانشینی عبدالملک بن مروان
* ۱۲ ربیع‌الاول ۶۶ قمری: سه‌شنبه ۲۸ مهر ۶۴؛ آغاز قیام مختار بن ابوعبیدة ثقفی و آغاز جنگ شهری در کوفه بین نیروهای عبداللّه بن مطیع (فرماندار عبداللّه بن زبیر) و نیروهای مختار به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر
 
* ۱۳ ربیع‌الاول ۶۶ قمری: چهارشنبه ۲9۲۹ مهر ۶۴؛ محاصرهٔ فرمانداری کوفه توسط نیروهای مختار
 
* ۱۶ ربیع‌الاول ۶۶ قمری: شنبه ۲ آبان ۶۴؛ فرار عبداللّه بن مطیع از فرمانداری و پنهان‌شدن او در خانهٔ نوادگان ابوموسی اشعری؛ ورود مختار به قصر فرمانداری
 
* ۱9۱۹ ذی‌الحجه ۶۶ قمری: سه‌شنبه ۲9۲۹ تیر ۶۵؛ نخستین نبر سپاه مختار به فرماندهی یزید بن انس با سپاه امویان به فرماندهی عبیداللّه بن زیاد در نزدیکی موصل؛ پیروزی سپاه مختار؛ درگذشت یزید بن انس بر اثر بیماری؛ شایعهٔ شکست سپاه مختار در کوفه
* ۲۰ ذی‌الحجه ۶۶ قمری: چهارشنبه ۳۰ تیر ۶۵؛ ارسال نیروی تقویتی از کوفه به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر به سوی موصل؛ تصمیم اشراف کوفه برای شورش علیه مختار
* ۱۳ جمادی‌الاولی ۷۲ قمری: پنجشنبه ۲۳ مهر ۷۰ قمری: قتل مصعب بن زبیر و ابراهیم بن مالک اشتر در نبرد با سپاه عبدالملک بن مروان اموی به فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی
 
* اول ذی‌القعده ۷۳ قمری: دوشنبه 9۹ فروردین ۷۱ قمری: آغا زمحاصرهٔ عبداللّه بن زبیر در مکه توسط سپاه امویان به فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی
 
* ۱۷ جمادی‌الاولی ۷۳ قمری: آدینه ۱۶ مهر ۷۱ قمری: قتل عبداللّه بن زبیر و پایان محاصرهٔ مکه با پیروزی امویان و حجاج بن یوسف
* ۱۷ ربیع‌الاول ۸۳ قمری: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۸۱؛ تولد جعفر بن محمد مشهور به الصادق
 
* ۱۲ محرم ۹۵ قمری: شنبه ۱۸ مهر 9۲؛۹۲؛ درگذشت [[علی بن حسین]] مشهور به زین العابدین
 
* ۱۳ جمادی‌الثانی ۹۶ قمری: شنبه ۷ اسفند 9۳؛۹۳؛ درگذشت خلیفه ولید بن عبدالملک اموی؛ جانشینی سلیمان بن عبدالملک اموی
 
* ۱۰ صفر 99۹۹ قمری: چهارشنبه ۳ مهر 9۶؛۹۶؛ درگذشت خلیفه سلیمان بن عبدالملک اموی، خلافت [[عمر بن عبدالعزیز]]<ref>برگرفته از منابع متعدد تاریخ اسلام از جمله [[تاریخ طبری]]، [[سیره ابن هشام]]، [[تاریخ یعقوبی]]، [[وقعه الصفین]]، [[تاریخ ابن کثیر]] و ...</ref>
 
== چهره‌های برجسته ==