تفاوت میان نسخه‌های «مستنصر عباسی»

جز
با معاذ المستنصر بالله (خلیفه فاطمی) اشتباه نشود
جز (ابوجعفر مستنصر را به ابوجعفر منصور مستنصر منتقل کرد: هماهنگی با نام دیگر خلفای عباسی)
جز (با معاذ المستنصر بالله (خلیفه فاطمی) اشتباه نشود)
''با [[معاذ مستنصر|معاذ المستنصر بالله]] (خلیفه فاطمی) اشتباه نشود.''
{{خلفای عباسی}}
'''مستنصر''' [[خلیفه عباسی]] در [[بغداد]] بود که از سالهای ۱۲۲۶ تا ۱۲۴۲ فرمان راند. او پسر [[ابونصر محمد ظاهر]] و نواده [[ابوالعباس احمد ناصر]] بود. او شخصی مداراگر و خوشخو بود؛ اما خلافتش صرفاً نمادین بود و در عمل قدرتی نداشت. او [[مدرسه مستنصریه]] را در بغداد بر کرانه رود [[دجله]] در جانب شرقی ساخت. مستنصر در سال ۶۴۰ هجری/۱۲۴۲ میلادی در بغداد درگذشت.