تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسین پاپلی یزدی»

جز (ویرایش Baransadat (بحث) به آخرین تغییری که Adler.fa انجام داده بود واگردانده شد)
* جغرافیای فرهنگی، Paut Claval، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی.
 
* مدیر گروه جغرافیایفیای بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۷۰- ۱۳۶۳)
== مسوولیت‌ها ==
 
* مدیر گروه جغرافیای دانشگاه مشهد (۱۳۶۵- ۱۳۶۲)
* مدیر گروه جغرافیای بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۷۰- ۱۳۶۳)
* معاون بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۶۳- ۶۵)
* دبیر اجرائی سمینار بین المللی جغرافیای جمهوری اسلامی (۱۳۶۲)
کاربر ناشناس