تفاوت میان نسخه‌های «غواصی صنعتی»

بدون خلاصه ویرایش
'''غواصی تجاری یا غواصی صنعتی''' [[انگلیسی|Commercial Diving]] شاخه ای از غواصی است که در آن غواصان مشغول به انجام کارهای فنی در زیر ابآب میگردند.از این خدمات در بخش اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز و در نقاط دور از ساحل مانند خلیج مکزیک در ایالات متحده و دریای شمال در بریتانیا و نروژ و در امتدادسواحل برزیل بسیار استفاده میشود.
 
==کارآئی==
از جمله وظایفی که به هنگام کار در این منطقه ها بر عهده غواصان صنعتی محول میگردد، شامل پاکسازی و نگهداری از سکوهای نفتی و سازه های زیر آبی مورد استفاده در فرایند تولید نفت و گاز است.
 
از جمله وظایفی که به هنگام کار بر عهده غواصان صنعتی محول میگردد، شامل پاکسازی و نگهداری از سکوهای نفتی و سازه های زیر آبی مورد استفاده در فرایند تولید نفت و گاز است. برای بسیاری از غواصان صنعتی که به تازگی واجد شرایط شده اند، این نقطه ورود به کار در این صنعت است.عدماین وجودکارگران غواصانزیر باآبی تجربهاغلب زندگی درخود اینرا صنعتدر منجرمحل بهکار فشاربر بیشترروی سکو و پرداختیا دستمزدکشتی کمتربرای بهچند غواصانهفته جوانترمیگذرانند. و تازهشیفت کار گردیدهمعمولن 12 ساعت است و بقیه ساعت را به استراحت می پردازند.
 
عدم وجود غواصان با تجربه در این صنعت منجر به فشار بیشتر و پرداخت دستمزد کمتر به غواصان جوانتر و تازه کار گردیده است.
دستمزد کم، بی تجربگی نسبی نیروی انسانی و کار همراه با شرایط عملیاتی دشوار و خطرناک و دور از ساحل و گاهی در خطرناک ترین منطقه ها از معایب اشتغال برای غواصان حرفه ای می باشد.
 
==تجهیزات==
این کارگران زیر آبی اغلب زندگی خود را در محل کار بر روی سکو و یا کشتی برای چند هفته میگذرانند. شیفت کار معمولن 12 ساعت است و بقیه ساعت را به استراحت می پردازند.
 
تجهیزات مورد استفاده برای غواصی صنعتی بیشتر گرایش به تجهیزات تغذیه از سطح دارد، اما این امر با توجه به ماهیت کار و محل متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است غواصی غواصان خلیج مکزیک مبتنی بر وت سوت باشد در حالی که غواصان صنعتی دریای شمال نیاز به درای سوت با توجه به درجه حرارت آب خواهند داشت.