تفاوت میان نسخه‌های «کد همینگ»

۴۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
برگرداندن بخش حذف شده.
(برگرداندن بخش حذف شده.)
{{بهبود منبع}}
در [[مخابرات]]، کد همینگ، کد تصحیح خطای خطی می‌باشد که به افتخار [[ریچارد همینگ]]، مخترع آن گذاشته شده‌است. کدهای همینگ می‌توانند همزمان ۲ بیت خطا را شناسایی کنند و ۱ بیت خطا را تصحیح کنند. در نتیجه مخابره قابل اطمینان در صورتی که فاصله همینگ بین رشته بیت فرستنده و گیرنده یک یا کمتر از یک باشد، ممکن می‌شود.
کد بدون وزن همینگ :
 
==کد بدون وزن همینگ : ==
دسته ایدسته‌ای از کدها برای تشخیص و تصحیح خطا در ارسال اطلاعات استفاده می شوندمی‌شوند. که به آنها کد همینگ می گویندمی‌گویند.در این کدها حداقل اختلافی که بین دوکد نمایشی وجودداردفاصله همینگ نامند.
 
ما در اینجا کد همینگ با حداقل فاصله 3 را توضیح می دهیممی‌دهیم. یعنی بیتهایی را که به آنها اضافه می کنیممی‌کنیم 3 بیت می باشدمی‌باشد. چون در کد همینگ به منظور تشخیص و تصحیح خطا باید بیتهایی را به کدمان اضافه کنیم.
 
اگر بخواهیم کد NBCD را با حداقل فاصله 3 ارسال کنیم. باید به کد NBCD 3 بیت اضافه کنیم. که اطلاعات ارسالی به صورت زیر می شودمی‌شود.
C1 c2 b3 c4 b5 b6 b7
که در اینجا بیت c1 و c2 و c4 سه بیتی هستند که به کدمان اضافه می شوندمی‌شوند و به آنها بیتهای الحاقی می گویندمی‌گویند و به بیتهای b3 و b5 و b6 و b7 بیتهای اطلاعاتی می گویندمی‌گویند.
 
مقادیر سه بیت الحاقی به صورت زیر محاسبه می شودمی‌شود.
 
C1={ b3, b5 , b7} c2={ b3 , b6 , b7 } c3={ b5 , b6 , b7 }
 
که در آنها اگر تعداد یک هایک‌ها زوج بود حاصل c برابر صفر و اگر فرد بود برابر یک می شومی‌شو.د.
 
به عنوان مثال رقم 5 در کد NBCD را به روش زیر ارسال می کنیممی‌کنیم.
 
 
0= c3={ b5 , b6 , b7 }= { 1,0,1 }====> c3
 
پس بر اساس اعداد به دست آمده عدد 5 هنگام ارسال به صورت 0100101 ارسال می شودمی‌شود.
 
 
 
پس بر اساس اعداد به دست آمده عدد 5 هنگام ارسال به صورت 0100101 ارسال می شود
 
 
 
[[ویژه:مشارکت‌ها/91.121.174.162|91.121.174.162]] ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)armin-m
== جستار وابسته ==
* [[ریچارد همینگ]]
۱۴۹٬۵۵۷

ویرایش