تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی صنعتی و سازمانی»

 
http://hse-bahman86.persianblog.ir/post/143
 
[[نظام‌الدین فقیه]], [[استرس|تنش‌]] های [[شغلی]]: [[کنترل]]، [[مهار]] و [[مدیریت]] آن<ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794849W/Occupational_Stresses_Control_and_Management Occupational Stresses: Control and Management]</ref>
۹۶۴-۵۹۵۱-۰۷-۰:[[شابک]]
 
[[نظام‌الدین فقیه]], [[مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای|ایمنی صنعتی فراگیر]]<ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794855W/Total_Industrial_Safety Total Industrial Safety]</ref>
۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۳۷-۴:[[شابک]]
 
[[نظام‌الدین فقیه]], [[سازمان]] و [[مدیریت]]: فراگرد [[مفاهیم]] و [[نظریه]] ها<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-395028.aspx سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه‌ ها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794847W/Management_and_Organization_(Changes_in_Concepts_and_Theories Management and Organization: Changes in Concepts and Theories]</ref>
۹۶۴-۸۵۶۹-۱۸-۵:[[شابک]]
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲|اندازه=ریز}}
 
{{پانویس}}
 
[[رده:روان‌شناسی کاربردی]]
[[رده:شاخه‌های روان‌شناسی]]
کاربر ناشناس