تفاوت میان نسخه‌های «غواصی فنی»

۱٬۶۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
 
===دید بسیار محدود===
 
غواصی فنی ممکن است در آبهائی که در آن چشم انسان میدان دید مناسبی ندارد و یا بر اثر شرایطی خاص، نور بسیار کم است انجام گردد.از همین رو نیاز به دانش و مهارت گسترده و به کارگیری آن در چنین محیطی که اغلب ترکیبی از دید کم و جریان زیاد آب باعث دشواریهای متعددی می شود بوده وازهمین رو غواصی فنی را فوق العاده مخاطره آمیز مینماید.
 
اگرچه گواهی نامه های تخصصی استاندارد شده ای برای غواصی در محیطهائی با دید بسیار محدود وجود ندارد اما برخی از مربیان خود دوره های آموزشی سفارشی خود را برای کمک به دیگران برای راحت تر کردن غواصی در چنین شرایطی ارائه نموده اند.
 
[[انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی]] (PADI) اجازه می دهد تا مربیان آن نسبت به شرایط مورد نیازخود (مانند دید محدود) به پژوهش ، تهیه راهکارها و ارائه طرح درس دوره های تخصصی متمایز نموده و آن دوره تخصصی را به عنوان "تخصص متمایز" به مراکز پژوهشی انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی ارجاع داده تا پس از تایید برای آموزش دادن آن تخصص به دانشجویان خود مجوز آموزشی کسب نمایند.
 
===مخلوط گازها===