تفاوت میان نسخه‌های «غواصی فنی»

غواصی فنی نیاز به تجهیزات و آموزش تخصصی دارد. بسیاری از سازمانهای آموزش غواصی فنی وجود دارد:
 
[[غواصی فنی بین المللی]](TDI)،
 
[[اکتشافات جهانی زیر آب]] (GUE)،
 
[[انجمن بین المللی اسکوبای حرفه ای]] (PSAI)
 
[[انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و فنی]] (IANTD)
 
[[انجمن ملی مربیان زیر آب]] (NAUI) که تا سال 2009 بسیار محبوب بود.
 
[[علوم و فن آوری غواصی]] (DSAT)، که بازوی فنی [[انجمن مربیان حرفه ای غواصی]] (PADI) است و با مشارکت پزیدون برای نخستین بار استفاده از دوباره تنفس گرهای تفریحی را تا عمق 100 متر ترویج داده است.
 
[[مدرسه های غواصی بین الملل]] (SSI) به تازگی آغاز کرده است.