تفاوت میان نسخه‌های «غواصی فنی»

 
*[[سازمان ملی اقیانوسی و جوی]] NOAA غواصی فنی را اینگونه تعریف می کند : "غواصی فنی واژه ای است مورد استفاده برای توصیف تمامی روش های غواصی که بیش از محدودیت های تحمیل شده بر عمق و یا زمان غوطه وری غواصی تفریحی اعمال میگردد.غواصی فنی اغلب مستلزم استفاده از مخلوط گاز ویژه تنفسی (به غیر از هوای فشرده)است. نوع مخلوط گاز استفاده شده با درنظر گرفتن حداکثر عمق، یا طول زمانی که غواص در نظر دارد در زیر آب باقی بماند تعیین می شود در حالی که بیشترین عمق توصیه شده برای غواصی تفریحی ۱۳۰فوت است،غواصان فنی ممکن است در محدوده میان ۱۷۰ تا ۳۵۰ فوت و گاهی اوقات حتی عمیق تر غواصی.در غواصی فنی تقریبا همیشه نیاز به یک یا چند "توقف" اجباری رفع فشار پیش از بالا آمدن به سطح دارد و پس از صعود غواص نیازمند مراقبتهای خاصی است".
 
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''غواصی فنی'''
! width="۱۵۰"|Activity || width="۲۸۵"|Recreational || width="۲۸۵"|Technical
|-
| align="center"|[[غواصی عمیق]]|| align="center"|Maximum depth of {{convert|۴۰|m|ft}}Many recreational diving agencies recommend diving no deeper than {{convert|۳۰|m|ft|sigfig=۱}}, and suggest an absolute limit of {{convert|۴۰|m|ft}}.[http://www.padi.com/english/common/courses/rec/continue/deepdiver.asp]</ref> || align="center"|Beyond {{convert|۴۰|m|ft}}
|-
| align="center"|[[غواصی برداشت فشار]]<ref group=note>There is a reasonable body of professional opinion that considers decompression diving to be the sole differentiator for "technical" diving.<sup>[http://www.divessi.com/techxr SSI]</sup></ref>|| align="center"|No decompression || align="center"|Decompression diving
|-
| align="center"|[[غواصی با گازهای مخلوط]]|| align="center"|Air and [[نایتروکس]] || align="center"| [[تری میکس|ترای میکس]], [[هلیوکس]], [[هالی ایر]] and [[هایدروکس|هایدروکس]]
|-
| align="center"|تبادل گازها|| align="center"|Single gas used || May switch between gases to accelerate decompression and/or "travel mixes" to permit descent carrying [[Hypoxia (medical)|hypoxic]] gas mixes
|-
| align="center"|[[غواصی در کشتیهای غرق شده]]|| Penetration limited to "light zone" or {{convert|۳۰|m|ft|sigfig=۱}} depth/penetration|| align="center"|Deeper penetration
|-
| align="center"|[[غواصی در غار]]|| Penetration limited to "light zone" or {{convert|۳۰|m|ft|sigfig=۱}} depth/penetration<ref group=note>Some certification agencies prefer to the term "cavern diving" to cave penetration within recreational diving limits.</ref>|| align="center"|Deeper penetration
|-
| align="center"|[[غواصی در آبهای یخ زده]]|| colspan="2" | Some agencies regard ice diving as recreational diving;<sup>[http://www.padi.com/padi/en/kd/icedivercourse.aspx PADI]</sup> others as technical diving.<sup>[http://www.naui.org/technical_divers.aspx NAUI]</sup>
|-
| align="center"|[[دوباره تنفسگر]]s|| colspan="2" | Some agencies regard use of semi-closed rebreathers as recreational diving;<sup>[http://www.padi.com/padi/en/kd/semiclosedrebreather.aspx PADI]</sup> others as technical diving.<sup>[http://www.naui.org/technical_divers.aspx NAUI]</sup>
|-
| align="center"|[[غواصی انفرادی]]|| Recreational diving requires buddy system|| align="center"|Solo diving<ref group=note>Some training agencies regard solo diving within the "recreational" sphere.<sup>[http://www.tdisdi.com/index.php?did=60&site=3 SDI]</sup></ref>
|}
 
===عمق===