تفاوت میان نسخه‌های «بتاکاروتن»

بدون خلاصه ویرایش
(برچسب «عکس-نیاز» به مقاله با استفاده از ابزار برچسب‌گذار)
{{عکس-نیاز}}
{{جعبه اطلاعات-نیاز}}
{{نمودار-نیاز}}
بتا کاروتن (β-Carotene) ترکیبی آلی است که به عنوان ترکیپ ترپن دار طبقه بندی شده است.