تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

بدون خلاصه ویرایش
* روش شناسی نظریه های جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)، جهانگیر معینی علمداری، ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
* پلورالیسم، گرگور مک لنان، جهانگیر معینی علمداری (مترجم)، ناشر: آشیان
* ایدئولوژی فاشیست، سرزمین و گسترش طلبی در ایتالیا و آلمان 1945۱۹۴۵ - 1922،۱۹۲۲، جهانگیر معینی علمداری، ارسطو کالیس، ناشر: امیرکبیر - 1382۱۳۸۲
* بحران مشروعیت، یورگن هابرماس، یلدا زینعلی (مترجم)، جهانگیر معینی (مترجم)،‌ ناشر: گام نو - 1381۱۳۸۱
* درباره برابری سیاسی، رابرت آلن دال، جهانگیر معینی (مترجم)، ناشر: فرهنگ صبا
* «قرن روشنفکران»: کتاب «قرن روشنفکران» شامل چند گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله داریوش شایگان، احسان نراقی، مصطفی رحیمی، محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، محمدرضا تاجیک، محمد ضیمران، احمد نقیب‌زاده، حاتم قادری، ناصر فکوهی، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس‌دانا، مهرزاد بروجردی و جلال ستاری است.
* نظریه و فرهنگ، جهانگیر معینی، ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۴
* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشران : مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها | هرمس، ۱۳۸۰
 
==منابع==