تفاوت میان نسخه‌های «حزب نیروی سوم»

جز
در این میان خلیل ملکی و یارانش به مرور نه تنها از حزب توده - حزب کمونیست مورد حمایت شوروی در ایران - بریدند، بلکه از دولت شوروی هم ناامید شده و به جای آنکه نیروی سوم را در «یک ابرقدرت جهانی» ببینند، آنرا در «قشر زحمتکشان ایرانی» یافتند.
 
حزب زحمتکشان نیروی سوم در تعریف این نیرو می‌گوید: «این نیرو از قدرت‌های بزرگ الهام نمی‌گیرد، آنهایی كه از هیات حاكمه متحد به كلّی مأیوسند و از رهبران حزب توده به عنوان عُمال اجنبی انتظاری ندارند، نیروی سوم‌اند زحمتكشانی كه آرزوی این را دارند كه مالك دسترنج خود گردند و این انتظار را به غلط یا صحیح از دكتر صدقمصدق دارند نیروی سوم‌اند. روشنفكرانی كه خود را در خدمت طبقۀ سوم قرار داده‌اند و راه حل مشكلات خارجی و داخلی را مطابق فرضیه‌های سوسیالیستی، تنها راه چاره می‌دانند و یا نیروی ملت ایران، رشد و تكامل سوسیالیسم را ضروری می‌دانند، نیروی سوم‌اند.<ref>مدير شانچي، محسن؛ احزاب سياسي ايران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1375، ص 148 تا 160.</ref>
برنامه‌های حزب
9-تحلیل صحیح، كار بردی و واقع‌گرا؛
10-تحلیل تاریخی از مبارزه
 
==انشعاب در زحمتکشان==