باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== منابع ==
* US Depatrtment of Transportation, Federal Aviation Administration, Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, 2003
 
{{پرو-خرد}}
 
[[رده:مهندسی هوافضا]]
کاربر گمنام