تفاوت میان نسخه‌های «قورباغه نیزه سمی آبی»

 
==تولید مثل==
تولیدمثل قورباغه‌های نیزه سمی به صورت فصلی است و معمولا در ماه‌های فوریه یا مارچ در هنگام باران اقدام به تولیدمثل می‌کنند. برای جفت‌گیری، جانور نرنرها برروی سنگی که در زیر آن ماده‌ها قرار دارند می‌نشیدمی‌نشینند و اصوات آرام ایجاد می‌کندمی‌کنند. سپس ماده‌ها با یکی از نرها به نزاع می‌پردازند. جانور نر ماده را به یک مکان آبی و آرام می‌برد و همانجا مکان تخم‌ریزی می‌شود.
 
==رژیم غذایی==