تفاوت میان نسخه‌های «سیکلواکسیژناز»

ویرایش و تصحیح
(گسترش مقاله)
(ویرایش و تصحیح)
 
'''آنزیم سیکلواکسیژناز'''(COX) از مهمترین [[آنزیم|آنزیمهای]] ساختاری در میان‌جی التهابی بدن یا [[پروستانوئید|پروستونوئیدها]] شامل [[پروستاگلاندین]]٬ [[پروستاسیکلین]] و [[ترومبوکسان]] است. بازداری فارماکولوژیک در برابر '''کوکس''' می‌تواند [[سمپتوم]] و نشانه‌های [[آلرژی|آلرژیک]](التهابی) و [[درد]] را از بین ببرد. عملکرد [[داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی]] بازداری از این آنزیم است.
== کارکرد آنزیم ==
[[آنزیم فسفولیپاز]] فسفولیپیدهای غشای سلول (استریفیه) را به [[اسید آراشیدونیک]] (غیراستریفیه) تبدیل می کند. سپس [[آنزیم سیکلواکسیژناز]] باعث تبدیل اسید آراشیدونیک به [[پروستاگلاندین|پروستاگلاندینH2]] H2 می‌شود که پیشسازپیش‌ساز سایر پروستاگلاندینها است پروستاگلاندین‌هااست. [[آنزیم لیپواکسیژناز]] موجب تبدیل آرشیدونیک اسیداسیدآرشیدونیک به [[لکوترین]]ها می شودمی‌شود. پروستاگلاندین‌ها یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تاثیر بر روی گیرنده‌های مختلف سلولی تاثیرات متنوع زیادی در بدن دارند.
 
== انواع آنزیم و مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز ==
آنزیم سیکلواکسیژناز در بسیاری از سلولهای بدن مانند گلبولهای سفید و سیستم ایمنی، سلولهای معده، کلیه ومغز یافت میشود. حداقل دو [[ایزوفرم]] سیکلواکسیژناز وجود دارد: Cox-۱ و Cox-۲و۲ (و شاید COX-3)
 
'''Cox-۱''' عمدتاَعمدتاً درسلولهای غیرالتهابی مانند سلولهای معده یافت می شوند و تولید آن یک فرایندفرآیند مداوم است، درحالی که '''Cox-۲''' در سلولهای التهابی و [[گلبولهای سفید]] یافت می شود و تولید آن ناشی از تحریک است. مهار Cox-۱ باعث اختلال در انعقاد خون می‌شود (به دلایل مختلف از جمله اختلال در تولید ترومبوکسان) . داروهای قدیمی این گروه مانند [[آسپرین]]، [[بروفن]]، [[دیکلوفناک]]، [[پیروکسیکام]] و [[ایندومتاسین]] هر دو ایزوفرم آنزیم سیکلواکسیژناز را مهار می کنند ( البته Cox-۲ را بیشتر مهار می کنند ) لذا هرچند کمی اختلال در [[انعقاد خون]] ایجاد می کنند ولی بیشتر اثرات ضدالتهابی و تب بر دارند . داروهای جدید این خانواده مانند [[سلکوکسیب]] و رافلوکسیب ''مهارکننده اختصاصی'' Cox-۲ هستند .اینو داروها هرچندبنابراین عوارض گوارشی کمتری دارند ولیهرچند عوارض کلیوی آنها مشابه مهارکننده‌های غیراختصاصی Cox-۲ بوده و عوارض قلبی عروقی آنها حتی ممکن است بیشتر باشد.
 
== جستارهای وابسته ==