تفاوت میان نسخه‌های «تجارت خارجی»

{{اصلی|سازمان تجارت جهانی}}
این سازمان با هدف تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی تاسیس شده که در حال حاضر ایران عضو آن نمیباشد.
 
5پنج روش پرداخت در تجارت بین المللی وجود دارد:
 
1- اعتبارات اسنادی (L/C)
2- برات (Draft)
کاربر ناشناس