تفاوت میان نسخه‌های «ده‌دهی»

افزوده شد {{منبع}} (توینکل)
(صفحه‌ای جدید حاوی 'دستگاه اعداد پایه ۱۰ یا دستگاه اعداد ده‌دهی در دستگاه اعداد به عددها در پایه ...' ایجاد کرد)
 
(افزوده شد {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=فوریه ۲۰۱۲}}
دستگاه اعداد پایه ۱۰ یا دستگاه اعداد ده‌دهی در دستگاه اعداد به عددها در پایه ۱۰ گفته می‌شود.
این دستگاه یکی از دستگاه های متداول روزانه است که ما با آن دائما سروکار داریم.