روحانی (نام خانوادگی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
* [[گلوریا روحانی]] خواننده آهنگ‌های محلی ایرانی
* [[محمدماجد مردوخ روحانی]] فرهنگ نویس و پژوهشگر کرد
* [[آزاد مردوخمنصور روحانی]] مهندسوزیر در دولت های عمرانمنصور وطراحو سازههویدا
* [[حسن روحانی]]
* [[سید محمود روحانی]]
کاربر ناشناس