تفاوت میان نسخه‌های «ماشین الکتریکی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
==ترانسفورماتور==
{{اصلی|ترانسفورماتور}}
ترانسفورماتور یک دستگاه [[ایستا]] است که [[جریان متناوب]] را در [[فرکانس]]ی ثابت، از یک صطحسطح [[ولتاژ]] به صطحسطح ولتاژی دیگر (بیشتر یا کمتر یا گاهی همسطح) تبدیل می‌کند. ترانسفورماتور انرژی الکتریکی را با استفاده از [[کوپل مغناطیسی]] از یک [[مدار الکتریکی|مدار]] به مداری دیگر انتقال می‌دهد. یک جریان متغیر الکتریکی در ''[[سیم‌پیچ]] اولیه'' یک [[شار مغناطیسی]] متغیر نسبت به زمان را در ''هستهٔ'' ترانسفورماتور ایجاد می‌کند که موجب ایجاد [[میدان مغناطیسی]] در ''سیم‌پیچ ثانویه'' خواهد شد. این میدان مغناطیسی متغیر یک [[نیروی محرک الکتریکی]] یا [[ولتاژ]] را در سیم‌پیچ ثانویه [[القای الکترومغناطیسی|القا]] خواهد کرد. به این پدیده [[القای متقابل]] گفته می‌شود.
 
== منابع ==
۵۴

ویرایش