تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

 
==اکتینیدها==
در این عناصر زیرلایهٔ 5f در حال پرشدن می‌باشد و شامل عناصر از عدد اتمی ۹۰ تا ۱۰۳ می‌باشد، برای مطالعهٔ اکتینیدها ساختارهسته نسبت به آرایش الکترونی عناصر از اهمیت بیش تری برخوردار می‌باشد، مشهورترین اکتینید که امروزه بحث‌های زیادی را در اقتصاد و سیاست و علم به خود اختصاص داده‌است اورانیوم می‌باشد که از آن انواع استفاده‌های صلح آمیز و غیر صلح آمیز(برای ساخت سلاح‌های شیمیایی) می‌شود. از اورانیوم به بعد تمامی این عناصر بجز [[پلوتونیم]] بقیه در ازمایشگاه ساخته شده اند. پلوتونیم به مقدار بسیار ناچیزی در سنگ های اورانیوم دار پیدا شده است. این عناصر همگی رادیو اکتیو و چگالند.