تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۱<br/>[[لوتسیوم|Lu]]
|-
| [[آکتیندهاآکتینیدها]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۸۹<br/>[[آکتینیم|Ac]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۹۰<br/>[[توریم|Th]]
۲۷۳

ویرایش