تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

بدون خلاصه ویرایش
| style="width:۵٪; color:#00F" | '''d<sup>۱</sup>'''
|- -->
 
| [[لانتانیدها]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۷<br/>[[لانتانیوم|La]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۸<br/>[[سریوم|Ce]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۹<br/>[[پرازئودیمیم|Pr]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۰<br/>[[نئودیمیم|Nd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۱<br/>[[پرومتیوم|Pm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۲<br/>[[ساماریوم|Sm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۳<br/>[[اروپیوم|Eu]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۴<br/>[[گادولینیوم|Gd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۵<br/>[[تربیوم|Tb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۶<br/>[[دیسپروزیوم|Dy]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۷<br/>[[هولمیوم|Ho]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۸<br/>[[اربیوم|Er]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۹<br/>[[تولیوم|Tm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۰<br/>[[ایتربیوم|Yb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۱<br/>[[لوتسیوم|Lu]]
 
==اکتینیدها==
|- -->
|-
 
| [[آکتینیدها]]
| [[لانتانیدها]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۷<br/>[[لانتانیوم|La]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۸<br/>[[سریوم|Ce]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۹<br/>[[پرازئودیمیم|Pr]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۰<br/>[[نئودیمیم|Nd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۱<br/>[[پرومتیوم|Pm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۲<br/>[[ساماریوم|Sm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۳<br/>[[اروپیوم|Eu]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۴<br/>[[گادولینیوم|Gd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۵<br/>[[تربیوم|Tb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۶<br/>[[دیسپروزیوم|Dy]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۷<br/>[[هولمیوم|Ho]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۸<br/>[[اربیوم|Er]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۹<br/>[[تولیوم|Tm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۰<br/>[[ایتربیوم|Yb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۱<br/>[[لوتسیوم|Lu]]| [[آکتینیدها]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۸۹<br/>[[آکتینیم|Ac]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۹۰<br/>[[توریم|Th]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۱۰۲<br/>[[نوبلیم|No]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۱۰۳<br/>[[لارنسیم|Lr]]
|-
 
<!-- | style="width:8%; color:#F00" | '''۸'''
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۱۳۹<br/>[[آن‌ترینیوم|Ute]]
۲۷۳

ویرایش