تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

[[File:Diver deploying a DSMB at boiler of Cape Matapan.jpg|thumb|Diver deploying a DSMB]]
 
 
====زنگ خیس====
 
 
===محفظه های تراکم زدائی روی عرشه===
[[File:Deck decompression chamber PA197922.jpg|thumb|A basic deck decompression chamber]]
 
 
==تاریخچه پژوهشها و توسعه تراکم زدائی==