تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی کاستیل»

بدون خلاصه ویرایش
* {{Legend|#CD858B|The Kingdom of Castile in 1210.}}
}}
|capitalپایتخت = [[Burgosبورگس]] & [[Toledo, Spain|Toledoتولیدو]]
|religionمذهب = [[Romanکلیسای Catholic Churchکاتولیک|Roman Catholicکاتولیک]],<br>[[Islamاسلام]], [[Judaismیهودیت]]
|common_languagesزبانهای رایج = [[Castilian language|Castilianکاستیلی]], [[Leonese language|Leoneseلئونی]],<ref>"El Dialecto Leonés" (Menéndez Pidal, 1906)</ref> [[Galicianزبان language|Galicianگالیسی]], [[Basque language|Basqueباسک]], [[Arabic language|Arabicعربی]]
|title_leader = [[Listفهرست of Castilian monarchs|King]]پادشاهان
|leader1 = [[Ferdinandفردیناند Iیکم of Castile|Ferdinand Iکاستیل]] <small>(first)<small>
|year_leader1سالهای سلطنت = 1037–1065
|leader2 = [[Ferdinandفردیناند IIIسوم of Castile|Ferdinand IIIکاستیل]] <small>(last)<small>
|year_leader2سالهای سلطنت = 1217–1230
}}