باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|event_start =
|date_start = [[۵ دسامبر]]
|event_end = استقلال
|date_end = [[۱۶ دسامبر]]
|event1 =