تفاوت میان نسخه‌های «کوندا، بورکینافاسو»

صفحه‌ای جدید حاوی '{{جعبه شهر بورکینافاسو |نام‌رسمی=کوندا |استان=بازگا |شهرستان=ساپونه |جمعیت=۲۱۹...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{جعبه شهر بورکینافاسو |نام‌رسمی=کوندا |استان=بازگا |شهرستان=ساپونه |جمعیت=۲۱۹...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)