تفاوت میان نسخه‌های «پیسی (ساپونه)»

صفحه‌ای جدید حاوی '{{جعبه شهر بورکینافاسو |نام‌رسمی=پیسی |استان=بازگا |شهرستان=ساپونه |جمعیت=۲۰۰۸...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{جعبه شهر بورکینافاسو |نام‌رسمی=پیسی |استان=بازگا |شهرستان=ساپونه |جمعیت=۲۰۰۸...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)