تفاوت میان نسخه‌های «تانگین (ساپونه)»

صفحه‌ای جدید حاوی '{{جعبه شهر بورکینافاسو |نام‌رسمی=تانگین |استان=بازگا |شهرستان=ساپونه |جمعیت=۱۲...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{جعبه شهر بورکینافاسو |نام‌رسمی=تانگین |استان=بازگا |شهرستان=ساپونه |جمعیت=۱۲...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)