تفاوت میان نسخه‌های «بک‌ترک»

(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
== پیوند به بیرون ==
[http://www.backtrack-linux.org/ سایت رسمی لینوکس بکترک]
 
[http://www.backtrack-linux.org/forums/ انجمن لینوکس بکترک]
 
[http://technopolis.ir/articles/security-articles/backtrack/232_%D8%A8%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9back-track-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html لینوکس بکترک چیست]
<!--- رده‌بندی --->
۴

ویرایش