تفاوت میان نسخه‌های «صفت (محاسبات)»

* [http://www.deitel.com/Books/InternetWebScripting/InternetWorldWideWebHowtoProgram4e/tabid/2048/Default.aspx اینترنت و وب جهان‌شمول: چگونه آن را برنامه‌نویسی کنیم] (چاپ چهارم) (انگلیسی)
 
[[رده:داده‌های کامپیوتریرایانه‌ای]]
[[رده:داده‌های محاسباتی]]