تفاوت میان نسخه‌های «پویایی‌شناسی سامانه‌ها»

بعنوان تصویری از نحوهٔ استفاده از پویایی‌های سامانه، سازمانی را در نظر بگیرید که برای معرفی یک محصول مصرفی بادوام جدید نوآورانه برنامه‌ریزی می‌کند. چنین سازمانی به‌منظور طراحی برنامه‌های بازاریابی و تولید، به درک پویایی‌های ممکن بازار نیاز دارد.
 
===نمودارهای حلقه‌ایحلقهٔ علیتی===
در روش‌شناسی پویایی‌های سامانه، یک مسئله یا یک سامانه (مثلاً [[بوم‌سازگان]]، [[نظام سیاسی|سامانه سیاسی]] یا [[سامانه مکانیکی]]) نخست بعنوان نمودار حلقه‌ایحلقهٔ علیتی نمایش داده می‌شود. یک نمودار حلقه‌ایحلقهٔ علیتی نقشهٔ ساده‌ای از یک سامانه، همراه با همهٔ اجزای تشکیل‌دهنده و برهم‌کنش‌های آن‌هاست. با ضبط برهم‌کنش‌ها و در نتیجه حلقه‌های بازخورد (شکل زیر را ببینید)، یک نمودار حلقه‌ایحلقهٔ علیتی، ساختار یک سامانه را نشان می‌دهد. با درک ساختار یک سامانه، امکان تعیین رفتار یک سامانه در طول یک دورهٔ زمانی مشخص امکان‌پذیر می‌شود.
 
نمودار حلقهٔ علیتی مربوط به معرفی یک محصول جدید می‌تواند به این شکل باشد:
[[Image:Adoption CLD.gif|centre|نمودار حلقهٔ علیتی مربوط به بکارگیری محصول جدید|frame]]
 
در این نمودار دو حلقهٔ بازخورد وجود دارد. حلقهٔ تقویت مثبت (که با R برچسب‌زده شده) در سمت راست که نشان می‌دهد هرچه افراد بیشتری در حال حاضر محصول جدید را به‌کار گرفته‌اند، تأثیر حرف دهان قوی‌تر بوده است. همچنین ارجاعات بیشتر به محصول، بازنمود بیشتر، و اظهارنظرهای بیشتری وجود خواهد داشت. این بازخورد مثبت باید فروشی ایجاد کند که به رشد ادامه دهد.
 
حلقهٔ بازخورد دوم در سمت چپ، تقویت منفی (که با B برچسب‌زده شده) است. روشن است که رشد نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند، چون همچنان که افراد بیشتر و بیشتری به‌کار می‌گیرند، آنگاه به‌کارگیرندگان بالقوهٔ کمتر و کمتری باقی خواهند ماند.
 
هر دوی حلقه‌های بازخورد بطور همزمان عمل می‌کنند، اما در زمان‌های متفاوت می‌توانند مقاومت‌های متفاوتی داشته باشند. بنابراین می‌توان انتظار رشد فروش در سال‌های اولیه و کاهش فروش در سال‌های بعد را داشت.
 
[[Image:Adoption CLD ANI.gif|centre|نمودار حلقهٔ علیتی مربوط به بکارگیری محصول جدید همراه با مقادیر گره‌ها پس از حسابان|frame]]
 
در این نمودار حلقهٔ علیتی پویا باید به موارد زیر توجه داشت:
*گام ۱: (+) پیکان‌های سبز نشان می‌دهند که ''نرخ بکارگیری'' تابعی از ''بکارگیرندگان بالقوه'' و ''بکارگیرندگان'' است
*گام ۲: (-) پیکان قرمز نشان می‌دهد که ''بکارگیرندگان بالقوه'' با ''نرخ بکارگیری'' کاهش پیدا می‌کنند
*گام ۳: (+) پیکان آبی نشان می‌دهد که ''بکارگیرندگان'' با ''نرخ بکارگیری'' افزایش پیدا می‌کنند
 
== منابع ==
۱۹٬۷۵۱

ویرایش