تفاوت میان نسخه‌های «پویایی‌شناسی سامانه‌ها»

 
در این نمودار حلقهٔ علیتی پویا باید به موارد زیر توجه داشت:
*گاممرحله ۱: (+) پیکان‌های سبز نشان می‌دهند که ''نرخ بکارگیری'' تابعی از ''بکارگیرندگان بالقوه'' و ''بکارگیرندگان'' است
*گاممرحله ۲: (-) پیکان قرمز نشان می‌دهد که ''بکارگیرندگان بالقوه'' با ''نرخ بکارگیری'' کاهش پیدا می‌کنند
*گاممرحله ۳: (+) پیکان آبی نشان می‌دهد که ''بکارگیرندگان'' با ''نرخ بکارگیری'' افزایش پیدا می‌کنند
 
== منابع ==
۱۹٬۷۵۱

ویرایش