تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

جز
(جز)
 
==سلسله هاشمی در عراق==
[[فیصل اول]] پسر سوم [[شریف حسین]] اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش [[غازی]] به عنانعنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.
آخرین پادشاه این سلسله در عراق [[فیصل دوم]] فرزند [[ملک غازی]] بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم, همراه با ولیعهدش و نخست وزیر ([[نوری سعید]]) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند.
بعد از این کودتا, در عراق جمهوری اعلام شد, ولی تا [[حمله آمریکا به عراق]] دیکتاتوری و تحت تسلط نخبگان عرباعراب سنی ماند.
 
==سلسله هاشمی در اردن==
۳۲۶

ویرایش