تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم پزشکی دزفول»

←‏شکل‌گیری دانشکده: غیر دانشنامه ای
(←‏شکل‌گیری دانشکده: غیر دانشنامه ای)
== شکل‌گیری دانشکده ==
 
در سال ۱۳۷۲ از طریق کنکور سراسری تعدادی دانشجو برای دانشگاه دزفول پذیرش شد اما به دلیل وجود نداشتن مکان آموزشی، هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت و از سال بعد،بعدش، سهمیه این دانشکده در کنکور لغو شد.
از حدود ۴۰ سال پیش، طرح و برنامه ایجاد دانشکده علوم پزشکی دزفول در زمین‌های بیمارستان بزرگ دزفول این شهر داده شده بود، اما به دلیل برخی مشکلات، با وجود ساختن بیمارستان، هیچگونه اقدامی برای ایجاد این دانشکده صورت نگرفت.
 
در سال 86 به همت مسئولان شهرستان،۸۶ دانشکده فوریت‌های پزشکی با پذیرش ۵۰ دانشجو در مقطع کاردانی بدون کنکور و با نام دانشکده فوریت هایفوریت‌های پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.
در سال ۱۳۷۲ از طریق کنکور سراسری تعدادی دانشجو برای دانشگاه دزفول پذیرش شد اما به دلیل وجود نداشتن مکان آموزشی، هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت و از سال بعد، سهمیه این دانشکده در کنکور لغو شد.
 
با پيگيري‌هاي به عمل آمده درسال 87،۸۷، موفق به گرفتن مجوز دانشكدهدانشکده علوم پزشكيپزشکی به صورت يكیک واحد مستقل آموزشي،آموزشی، پژوهشيپژوهشی و درمانيدرمانی شديمشد و 30۳۰ نفر از طريقطریق كنكورکنکور برايبرای رشته‌هايرشته‌های كارشناسيکارشناسی علوم آزمايشگاهي،آزمایشگاهی، پرستاريپرستاری و هوشبريهوشبری در ايناین دانشگاه پذيرفتهپذیرفته شدند. <ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805111059 دانشكدهدانشکده فوريت‌هايفوریت‌های پزشكيپزشکی دزفول به دانشكدهدانشکده علوم پزشكيپزشکی تبديلتبدیل شد]</ref>
در سال 86 به همت مسئولان شهرستان، دانشکده فوریت‌های پزشکی با پذیرش ۵۰ دانشجو در مقطع کاردانی بدون کنکور و با نام دانشکده فوریت های پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.
 
با پيگيري‌هاي به عمل آمده درسال 87، موفق به گرفتن مجوز دانشكده علوم پزشكي به صورت يك واحد مستقل آموزشي، پژوهشي و درماني شديم و 30 نفر از طريق كنكور براي رشته‌هاي كارشناسي علوم آزمايشگاهي، پرستاري و هوشبري در اين دانشگاه پذيرفته شدند. <ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805111059 دانشكده فوريت‌هاي پزشكي دزفول به دانشكده علوم پزشكي تبديل شد]</ref>
 
این دانشکده باید شهرستان‌های شمال خوزستان از جمله دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر و گتوند را زیر پوشش قرار دهد.
 
معاون اجرایی دانشکده امیدوار است تا با پیگیری‌های انجام شده تا دو سال آینده قادر به پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در این دانشکده باشند.<ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805111059 دانشكده فوريت‌هاي پزشكي دزفول به دانشكده علوم پزشكي تبديل شد]</ref>
 
== رشته‌ها ==