باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|رودخانه= [[کارون]]
|محل= <small> ۲۵ کیلومتری شمال شرقی{{سخ}}[[مسجد سلیمان]] در{{سخ}} [[استان خوزستان]]</small>
|نزدیک‌ترین شهر= [[مسجد سلیماناندیکا]]
|نوع‌سد= سنگریزه‌ای با{{سخ}} هستهٔ رسی
|ارتفاع‌ازپی= ۱۷۷ متر
کاربر گمنام