تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حذف زمان‌دار»

نیازی به آن نیست
(نیازی به آن نیست)
|اهمیت= {{{اهمیت|{{{دلیل|{{{1|معیار}}}}}}}}}
|timestamp = {{{{{|safesubst:}}}CURRENTTIMESTAMP}}
|نامزدکننده= [[کاربر:{{{{{|safesubst:}}}REVISIONUSER}}|{{{{{|safesubst:}}}REVISIONUSER}}]]
}}
|{{error