تفاوت میان نسخه‌های «باهماد آزادگان»

جز
 
== تاسیس==
در دوران پس از شهریور [[۱۳۲۰]] خورشیدی، احمد کسروی جمعیت «باهماد آزادگان» را راه‌اندازی کرد. وی هم‌چنین از فروردین ۱۳۲۲ خورشیدی<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/03/120313_l44_kasravi_bahai.shtml "بهایی‌گری"؛ جستاری در دیگرستیزی]، بی‌بی‌سی فارسی</ref> نشریه [[پرچم (نشریه)|پرچم]] رابه عنوان ارگان اطلاع‌رسانی این جمعیت منتشر می‌کرد.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/03/120311_l44_kasravi_ahmad.shtml احمد کسروی، تجسم مدرنیته ایرانی با تناقض‌هایش]، بی‌بی‌سی فارسی</ref> انجمن باهماد آزادگان به اصولی پیش‌رور در عصر خود معتقد بود، از [[اصلاحات ارضی]] حمایت می‌کرد و خواستار حقوق بیشتری، از جمله «[[کشف حجاب]] و حق [[طلاق]]» برای [[جنبش زنان در ایران|زنان ایرانی]] بود.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/03/120313_l44_kasravi_homosexuality.shtml روشنفکران و هنجارهای جدید جنسی - ژانت آفاری]، بی‌بی‌سی فارسی</ref>
 
== «جشن کتاب‌سوزان» جنبش پاک‌دینی==
۴۷٬۱۸۲

ویرایش