باز کردن منو اصلی

تغییرات

مقدار پیش‌فرض جدیدی برای رده:فرهنگ‌های واژگان فارسی قرار داده شد: "آنندراج" با استفاده از وپ:رده‌ساز
* [http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=527 مقاله در وبگاه مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]
{{پانویس}}
[[رده:فرهنگ‌های واژگان فارسی|آنندراج]]
[[رده:زبان فارسی در هند]]