تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ ناظم‌الاطبا»

مقدار پیش‌فرض جدیدی برای رده:فرهنگ‌های واژگان فارسی قرار داده شد: "ناظم‌الاطبا" با استفاده از وپ:رده‌ساز
(مقدار پیش‌فرض جدیدی برای رده:فرهنگ‌های واژگان فارسی قرار داده شد: "ناظم‌الاطبا" با استفاده از وپ:رده‌ساز)
{{فرهنگ‌های لغت فارسی}}
 
[[رده:فرهنگ‌های واژگان فارسی|ناظم‌الاطبا]]
[[رده:دانشنامه‌های فارسی]]
[[رده:آوانگاری]]