تفاوت میان نسخه‌های «سیستم کنترل»

۱۸۴ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
 
== تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس ==
عملکرد یک سیستم کنترل با مشخصه های پاسخ در حوزه زمان واقعی تر و مستقیم تر سنجیده می شود . دلیل این امر این است که عملکرد غالب سیستمهای کنترل براساس پاسخهای مربوط به سیگنالهای آزمون خاصی بررسی می شود . این امر با تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی که در آنها پاسخ فرکانسی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، مغایرت دارد . زیرا در این حالت اکثر سیگنالهایی که باید پردازش شوند ، یا سینوسی هستند یا مرکب از اجزای سینوسی هستند .
 
== نظریه کنترل ==
۳۹۸

ویرایش